Nieporozumienia sierpniowe | August Disagreements

rysunek satyryczny od Qrde

“Solidarność” – Dawniej nazwa bojowego związku zawodowego i ruchu przemian społecznych, obecnie już nie-wiadomo-co. Przywódcy “Solidarności” zamiast wspierać postulaty sierpniowe powracające co i rusz w pojedynczych małych ruchach społecznych, zajmują się służalczymi gestami wobec kapitału, kościoła, władzy, a ostatnio – nawet neofaszystów.

“Solidarity” – historically a name of a militant trade union and a movement for social changes, today a god-knows-what. Instead of supporting the August ’80 demands which come back time and again owing to isolated grassroots movements,  the leaders of “Solidarity” are busy with gestures of servility to the capital, the church and the state, and recently – even to neofascists.

rysunek satyryczny od Qrde

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s