Z karykatur – Prof. Zygmunt Bauman (1925 – 2017)

Qrde rysuje

“Zwierzęta w obliczu sygnałów sprzecznych, dwuznacznych, nieczytelnych lub niestałych, chwiejnych, wykazują skłonność do inhibicji – formy behawioralnego paraliżu. Wyuczone, wpojony sposoby zachowania zostają zawieszone. Następuje zatem albo behawioralna depresja wyrażająca się w całkowitym zaniechaniu działania, albo zwrot ku zachowaniu irracjonalnemu – ku ruchom jedynie luźno, jeśli w ogóle, związanym z sytuacją wywołującą przykrość. Jeśli przeważa ten drugi wariant, napięcie zostaje czasowo rozładowane poprzez bezcelową agresję, która przyczyny cierpienia zostawia nietknięte. Podobne alternatywne zachowania obserwowano w przypadku sygnałów, które są wprawdzie niedwuznaczne, lecz zwiastują niebezpieczeństwo, jakiego nie można uniknąć, bez względu na to, co zrobi zagrożone zwierzę (zarówno ucieczka, jak i rzucenie się do ataku są wykluczone).
Obie sytuacje przeważają w ludzkim życiu w płynnym okresie epoki nowoczesności. (…) diagnoza zostaje zawieszona uniemożliwiając racjonalne działanie i powodując zamiast tego inhibicję lub przypadkową, nieukierunkowaną agresję.”
– Prof. Zygmunt Bauman, “Społeczeństwo w stanie oblężenia“, 1988

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s