Alojzy sends a postcard from the Middle East

Alojzy przysłał pocztówkę z Izralestyny. Dostaliśmy w kopercie z Fakjeanarchoplakatowa, poczta Ahdut-Wihda, ze znaczkiem Radical Graffiti za 16 szekli.

alojzy-po-hebrajsku

Proszę zwrócić uwagę, że komuś się chciało nawet odwrócić komiks, nie odwracając jednocześnie napisu “FA” na naszywce. Szacun dla miszczów/yń obróbki i przekładu.

Tu oryginał po polsku.

And here it was in English.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s