900 mln more for Polish armaments

Qrde

900 million more for armaments

The largest Polish charity fund “The Grand Orchestra of Christmas Charity”  will most probably raise this year no more than 6% of what our Prime Minister Ewa Kopacz is adding to the military budget, cutting on health and education.

Największa polska zbiórka charytatywna WOŚPu uzbiera w tym roku prawdopodobnie nie więcej niż 6% tego, co Ewa Kopacz ma zamiar dorzucić do budżetu wojska z pieniędzy podatników, które mogłyby pójść na zdrowie i oświatę.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s