Alojzy, cz. 9 (2013)

Jeszcze jeden, specjalny, pasek z Alojzym. Kto miał skumać, ten już skumał.

One more Alojzy comic strip, a special one. Who was supposed to get the message, already have done it, I reckon.

Qrde

– Eee, a walking billboard!
– What are you on about?
– It’s funny. You pay to corporations for advertising their logos!
– These threads signify my rebellion and independence! Signs, texts…
– You must be kidding! It’s long past Fubu, today all your clothes are made in China!
– Hee hee!
– What’s funny to you?
– You’re no better!
– Fucking bastards!
– Somebody steals your lines and makes profit on advertising!
– Scram, vultures!
– Babilon in rebellion…
(Real rebels block ads, avoid using Google products, and, what’s most important, they don’t waste valuable hours on “liking” pictures in the web. If you want changes, act!”

2 thoughts on “Alojzy, cz. 9 (2013)

  1. Cześć czy dobrze odbieram to jako negatywna opinie twórcy do mego rozpowszechniania pasków z Alojzym na stronie Rebelianci.pl ? Jeśli tak to deklaruję gotowość do zaniechania tych niecnych czynów 😉

  2. Komiksy na niniejszej stronie są otwarte do użytku/prze-żytku niekomercyjnego, i jak najbardziej można je – w formie oryginalnej – przeklejać gdzie indziej, z linkiem do źródła czy infem o autorstwie. Prawda, że na blogu zabrakło instrukcji obsługi, a Alojzy bywa nad miarę porywczy. A zabrakło, ponieważ autorstwu zdało się, iż wystarczy niepisany zwyczaj uprzedzania, że coś ma byś gdzieś wykorzystywane, i w jakim celu. Tutaj jest tylko prezentacja o bardzo małej rozdzielczości, do druku i przeróbek czekają wieksze wersje w szafie. Oi!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s