Krasna: kapliczki | Krasna: shrines

Tereny między Rzeszowem a Krosnem do lat 40-tych zamieszkiwała ludność pogranicza Polsko-Ukraińskiego, Zamieszańcy. Po ich przymusowym wysiedleniu ok. 1946 roku, wiele cerkwi i przydrożnych kapliczek “przeszło na rzymski katolicyzm”. Pozostałości tej kultury zachowały się jednak w napisach, głównie rytych cyrylicą. Między tym wszystkim wrasta też “nowoczesna”, Polska już estetyka.

Areas between Rzeszow and Krosno used to inhabited by Zamieszancy, a Rusyn minority living between Poland and Ukraine. After those were forcibly expelled around 1946, many Greek-catholic churches and wayside shrines were “converted” into Roman catholicism. The remains of that historical culture can, however, be found in inscriptions, mainly in Cyryllic script. Among them there are also traces of the “modern”, Polish, aesthetics.

Krasna 24

krasna23

krasna22

Krasna 21

Krasna 20

Krasna 19

Krasna 18

Krasna 17

Krasna 26

Krasna 25

Maria Panna w okolicach Lutczy. | St. Mary in the Lutcza area.

Maria Panna w okolicach Lutczy. 1 maja. | St. Mary in the Lutcza area. May 1st.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s